• Hotline: 0906 666655
  • Email us: info@nangvang.vn

QUY TRÌNH CÔNG VIỆC

  • Tư vấn
  • Ý tưởng & Concept
  • Ký Hợp Đồng Thiết Kế
  • Thiết Kế & Chi Phí

Lấy thông tin và yêu cầu khách hàng, khảo sát sơ bộ mặt bằng.

Trình bày ý tưởng, phong cách thiết kế, ước tính sơ bộ chi phí dự án, báo giá thiết kế.

Hợp đồng được ký kết sau khi hai bên thống nhất ý tưởng và cách thức làm việc.

Bàn giao bản vẽ và chi phí chính xác cho toàn bộ dự án.

NHẬN XÉT CỦA KHÁCH HÀNG